De waarheid is hard!

SP

SP-raadslid Hiljan Flokstra legt raadswerkzaamheden neer na aanklacht

WINSCHOTEN – Hiljan Flokstra (56), SP-raadslid in de gemeente Oldambt, heeft zijn raadswerkzaamheden voorlopig neergelegd in afwachting van een politieonderzoek rond zijn persoon.

Flokstra wordt ervan verdacht zaterdagavond op het Marktplein in Winschoten zijn vriendin (54) uit een auto te hebben getrokken en haar vervolgens in het gezicht te hebben geslagen. Dit zou door getuigen zijn gezien. Na de mishandeling ging Flokstra een café in. Toen hij door agenten uit de kroeg werd gehaald wilde Flokstra, die onder invloed verkeerde, niet meewerken. Uiteindelijk is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Het slachtoffer heeft aangifte tegen hem gedaan.

Senator Driek van Vugt getaart

Op 28 april smeet een medewerker van het Comite Mars op de Oranjes (COMODO) een taart in het gezicht van de jonge SP-senator Driek van Vugt. Hij werd zo op zijn nummer gezet, omdat hij het protest tegen het koningshuis in een populistische stijl had afgekamd. Driek vertoonde al eerder dubieus politiek gedrag.

Driek bezocht op de dag voor koninginnedag het Leidse actiecentrum Eurodusnie, met in zijn kielzog enkele persmuskieten. Enkele Eurodusnie-medewerkers waren bij COMODO betrokken. Driek bood hen een taart aan. Driek wilde COMODO verantwoordelijk stellen voor de noodverordening die de gemeente Leiden had afgekondigd voor koninginnedag op 29 april. COMODO had aangekondigd om op die dag een anti-nationalistische actie te houden onder de leus "Geen koningshuis, staat of kapitaal, maar een wereld voor ons allemaal". Driek was bang dat de COMODO-actie uit de hand zou lopen en een domper zou zetten op het 'nationale volksfeest'. Hij vreesde dat Leidenaren zouden "worden gedupeerd door achterlijke acties van de gemeente vanwege nog achterlijkere actievoerders". Kort na zijn bezoek kreeg Driek zijn taart retour, midden in zijn gezicht.

De COMODO-actie op koninginnedag werd een succes. De mars op de Oranjes eindigde bij het Eurodusnie-filiaal aan de Hooglandsekerkgracht. Daar werd onder bulderend gelach de video-opnamen vertoond van de taartactie tegen Driek. Driek zelf stond zich op dat moment buiten opnieuw belachelijk te maken. Hij liep rond met een opblaasbare oranje kroon en was gewikkeld in een rood-wit-blauwe vlag. COMODO-activisten begonnen direct rot fruit te verzamelen, maar Driek wist de dans te ontspringen.

Hoongelach

Driek kwam al vaker in opspraak, onder meer in januari 1999 toen hij nog namens de SP in de Leidse gemeenteraad zat. De raadscommissie voor Werk en Sociale Zaken vergaderde over plannen om kleine zelfstandigen te ondersteunen als ze te weinig inkomsten hadden. "Geef steun aan de Postbank of andere banken wanneer ze zich op minder gewilde locaties vestigen", flapte Driek eruit. De raadscommissie werd er stil van, om vervolgens in een oorverdovend hoongelach uit te barsten. Een socialist die pleit voor steun aan het grootkapitaal, dat was nog niet eerder vertoond.

In dezelfde maand beschuldigde voormalig CD-raadslid Daan Meijer Driek ervan anti-fascisten te hebben opgeroepen om twee fascisten bij het Leidse stadhuis weg te jagen. Die waren daar tegen betaling bij daklozen handtekeningen aan het lospeuteren voor de CD-kieslijst. Driek ontkende in alle toonaarden iets van doen te hebben met de anti-fascisten en noemde hen "extreem-linkse sukkels". De daklozen vond hij maar "sjofele figuren" en hij meende dat "de gewone man" het "strontirritant vindt dat er allemaal van die rare, angstaanjagende figuren rondlopen".

Superdrek

Driek maakte zich in de aanloop naar de Statenverkiezingen in maart 1999 opnieuw onsterfelijk belachelijk door in een tv-spot als Superdriek door het luchtruim te zweven. In het spotje zit Driek in de Leidse raadzaal als zijn mobiele telefoon rinkelt. "Ik kom eraan", roept hij krachtig. Dan staat hij op, snelt het stadhuis uit, en ondergaat in de draaideur naar buiten een opmerkelijke metamorfose. En daar staat hij dan, de godenzoon Superdriek, de SP-variant op Superman. Met een verbeten gelaatsuitdrukking en een rechte rug schudt hij even subtiel zijn hoofd. Dan steekt de gestaalde perfectie zijn gebalde vuist krachtig naar voren, stijgt op en vliegt met wapperende cape naar Den Haag, waar hij voor de ogen van een verbaasde Hans Wiegel afdaalt naar het pluche van de Eerste Kamer. Drieks spotje werd in de lokale media genadeloos afgebrand en de naam Superdriek werd al snel Superdrek.

Rechtse praatjes

In een interview met Vrij Nederland maakte Driek het wel erg bont. Daarin stelde hij dat de meeste vluchtelingen economische asielzoekers zijn die "komen profiteren van onze welvaart". Die mensen worden als het aan Van Vugt ligt zonder pardon teruggestuurd. "Het kan niet zo zijn dat hier straks 100 miljoen Somaliërs en 15 miljoen Nederlanders wonen." Vluchtelingen die per vliegtuig aankomen zijn volgens Driek sowieso verdacht. "Hoe komen zij aan het geld voor een ticket? Dat hebben ze alleen omdat ze in hun land tot de economische elite behoren." Allemaal intellectuelen die "hun eigen land in de steek laten om hier nog meer geld te kunnen verdienen".

Naar aanleiding van het interview ontstond er ophef in SP-kringen. Daar groeit de weerstand tegen Driek. Zo noemde de Noordwijkse SP-afdeling hem "tendentieus". Driek zou zich moeten terugtrekken uit de politiek. Maar daar piekerde hij niet over. Driek maakte zich ervan af door te stellen dat zijn uitspraken uit hun verband waren gerukt. Hij behield de steun van SP-leider Jan Marijnissen, die eveneens een flink aantal 'ongelukkige' uitspraken op zijn naam heeft.

Bron: http://www.doorbraak.eu/gebladerte/10684f40.htm

Krista van Velzen

De 35-jarige Van Velzen was sinds de jaren negentig actief als activist tegen kernwapens en bouwde zo een strafblad op. Zo ging ze bij Schotland in het koude water een nucleaire onderzeeër met een hamer te lijf.Als Kamerlid werd ze bij de marinebasis Faslane in 2007 opnieuw gearresteerd, samen met zes Britse collega's, na een blokkade van de basis uit protest tegen Britse plannen om atoomonderzeeërs te kopen.

Bron: http://www.nu.nl/politiek/2211016/sper-krista-van-velzen-mogelijk-kamer.html

 

De foute Duitse vrienden van de SP

In 2007 publiceerde ik een artikel over een veelzeggend interview in het SP-partijblad De Tribune. De interviewers Rob Janssen en Elma Verhey vonden het destijds niet nodig de oud-Stasi-informant Lothar Bisky kritische vragen te stellen. Bisky was destijds de voorzitter van de Duitse Linkspartei, die tegenwoordig Die Linke heet. De SP beschouwt deze partij als haar Duitse zusterpartij en onderhoudt daarmee nauwe banden. De SP maakt daarvan ook geen geheim, want op haar website wordt veelvuldig daarover gepubliceerd. Zo blijkt dat de SP-senator Tiny Kox in 2005 sprak op een verkiezingsbijeenkomst in Kassel, een stad in de Duitse deelstaat Hessen. In 2009 feliciteerde Agnes Kant, destijds SP-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Die Linke met een verkiezingswinst. En vorig jaar ging het prominente SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel op "werkbezoek" bij zijn Duitse collega-socialisten.

Het stoort de SP schijnbaar niet dat Die Linke deels voortkomt uit de Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (
SED), verantwoordelijk voor de Oost-Duitse onrechtsstaat DDR. Door hierop te wijzen, haalt men overigens geen oude koeien uit de sloot. Het SED-gehalte van Die Linke is tegenwoordig namelijk nog steeds hoog. Meer dan de helft van de leden was vroeger ook lid van de SED. Bovendien bevat Die Linke veel voormalige medewerkers en informanten van de Stasi, de Oost-Duitse "veiligheidsdienst". Niet zelden bezetten deze voormalige Stasi-"snuffelaars" belangrijke functies. "Honeckers erfgenamen" luidt dan ook de titel van een boek over Die Linke, geschreven door de Duitse historicus Hubertus Knabe.

Ondanks dat de DDR in Nederland nog wel eens wordt vergoelijkt, was het in werkelijkheid een totalitaire onrechtsstaat. Niet voor niets ontvluchtten zo'n 2,6 miljoen burgers de DDR, voordat dit door de bouw van
"die Mauer" bijna onmogelijk werd gemaakt. De DDR wordt door leden van Die Linke echter regelmatig vergoelijkt. En ook de ideologie van de Oost-Duitse onrechtsstaat kan binnen Die Linke op grote sympathie rekenen. Gesine Lötzsch, partijvoorzitter en vice-fractievoorzitter in de Bondsdag, noemde het communisme recent als doel van haar partij. En alsof dit allemaal niet erg genoeg is, gaf Lötzsch recent een toespraak op een extreem-linkse conferentie, waarin zij overigens nogmaals het communisme verdedigde. Dit leverde veel applaus op van het aanwezige publiek.

Na de toespraak van Gesine Lötzsch vond er een debat plaats, dat door Ulla Jepke werd geleid. Jepke maakt deel uit van de fractie van Die Linke in de Bondsdag. Zij veroorzaakte vorig jaar al eens
commotie, toen zij voormalige Stasi-spionnen voor hun "moedige inzet" prees. Daarmee rekening houdend, is het dus niet zo vreemd dat zij op 8 januari jongstleden debatleider wilde zijn op een extreem-linkse conferentie. Aan het debat nam overigens oud-RAF-terrorist Inge Viett deel, die daarbij tot extreem-links geweld opriep (zij leert het schijnbaar nooit). Het aanwezige publiek reageerde enthousiast en Ulla Jepke vond het allemaal best.

Hieronder vindt u een
reportage van het Duitse actualiteitenprogramma Fakt. Daarin komt onder meer de eerder genoemde historicus Hubertus Knabe aan het woord. Hij vindt het een schande dat een parlementslid van Die Linke een debat op een extreem-linkse conferentie leidt. Dat is inderdaad een schande, net als de nauwe banden tussen Die Linke en de SP (zowel op landelijk als lokaal niveau). Tot op heden worden die banden echter niet of nauwelijks in de media aangekaart. Ook is SP-leider Emile Roemer tot op heden niet met de foute connecties van zijn partij geconfronteerd. Kritische vragen hierover passen schijnbaar niet binnen de politieke agenda van parlementaire journalisten als Dominique van der Heyde (NOS Journaal) en Jos Heymans(RTL Nieuws).

Bron: http://luxetlibertasnederland.blogspot.nl/2011/01/die-linke.html

 

Mao nog steeds populair bij SP

Op 14 april 2007 werd op de oude website van Lux et Libertas het onderstaande artikel gepubliceerd. Bij deze de herpublicatie.

In de vorige editie van Elsevier (7 april 2007) stond onder de titel Kamerfilosofen een column van Gerry van der List. Daarin besteedt hij aandacht aan www.150volksvertegenwoordigers.nl, een website die onder meer informatie biedt over de lievelingsdenkers van Tweede Kamerleden. Uit die informatie blijkt dat Karl Marx populair is onder de volksvertegenwoordigers van de Socialistische Partij (SP). Dat de totalitaire denkbeelden van Marx geliefd zijn onder SP'ers is erg genoeg, maar ook de Chinese massamoordenaar Mao Tse-tung is onder de socialisten nog steeds populair. In zijn column schrijft Van der List:

Maar waar is de echte Grote Roerganger gebleven? Mao Tse-tung dook aanvankelijk op als favoriete denker, maar ontbreekt nu helemaal. SP'er Paulus Jansen bijvoorbeeld toonde zich eerst een fan van het maoïstische gedachtegoed. Het Kamerlid geeft toe dat hij de tekst op de site heeft aangepast. 'Ik ben zelf meer praktisch dan filosofisch ingesteld. De bewondering van socialisten voor China in de jaren zeventig kun je nu als politieke naïviteit zien.'

Het is vaker voorgekomen dat Mao's naam werd geschrapt, vertelt Thierry Baudet. Maar de initiator van www.150volksvertegenwoordigers.nl noemt kiesheidshalve liever niet de namen van de Kamerleden die tot bezinning zijn gekomen.

Daar zullen SP'ers van het eerste uur blij mee zijn, want zij worden door de buitenwacht liever niet geconfronteerd met het maoïstische gedachtegoed dat zij naar eigen zeggen achter zich hebben gelaten. Dat gedachtegoed ligt immers niet zo goed bij het electoraat. Dat is waarschijnlijk ook een van de redenen waarom SP-leider Jan Marijnissen nooit serieus verantwoording heeft afgelegd voor het feit dat hij een fanatiek volgeling van Mao was. Koos van Zomerden, een van de oprichters van de SP (en lange tijd gebrouileerd met de partij), verwoordde het in HP/De Tijd (17 maart 2006) als volgt: "In het verleden stoorde het me dat Jan nooit verantwoording heeft willen afleggen voor zijn maoïsme. Maar ik snap wel dat het partijbelang niet is gediend met het oprakelen van dat verleden." Het partijbelang is daarmee inderdaad niet gediend, want dan zouden veel mensen met sympathie voor de SP zich achter de oren krabben.
 
Bron: http://luxetlibertasnederland.blogspot.nl/2010/04/mao-populair-bij-sp.html
 
 
 

Van Bommel: Intifada, Palestina vrij!

SP-Kamerlid Harry van Bommel heeft tijdens een demonstratie in Amsterdam, opgeroepen tot een derde opstand van de Palestijnen tegen Israël, een intifada.

Met spandoeken met leuzen als 'Israël burn in hell', hebben 'enkele duizenden' demonstranten in Amsterdam geprotesteerd tegen de aanvallen van Israël op de Gazastrook. 

Blind
Veel betogers droegen Palestijnse sjaals en Palestijnse vlaggen of vlaggen van Hamas.

Van Bommel herhaalde tijdens zijn toespraak voor de demonstranten dat het kabinet blind is voor het geweld van Israël en dat de Nederlandse regering 'daarom medeplichtig is aan de burgerslachtoffers'. 

Intifada
Naast de pro-Palestijnse Gretta Duisenberg riep Van Bommel: 'Intifada, Intifada, Palestina vrij'. 

De leider in ballingschap van de radicaal-islamitsche Hamas-beweging, Khaled Meshaal, riep zijn achterban vorige week op tot een intifada.

Hamas
Bush zei vandaag juist de Hamas als schuldige van het geweld te zien, omdat zij 'terroristische raketaanvallen' op Israël bleven afvuren, ondanks een bestand.

Bron: http://www.elsevier.nl/Nederland/nieuws/2009/1/Van-Bommel-Intifada-Palestina-vrij-ELSEVIER218351W/

 

Harry van Bommel, een liegende islamvriend

Een meerderheid van de burgers vertrouwt de politici niet. Het is een pijnlijk feit. Als ik een politicus was, zou ik me hierover zorgen maken. Doen politici dat ook?

Kamerlid Harry van Bommel (SP) had een interview met de salafistische site Al-yaqeen, de site van de As-Soennah moskee. Dit is een zeer omstreden Haagse moskee.

Een meerderheid van de bevolking kent ook de imam ervan: imam Fawaz Jneid. Hij vervloekte Theo van Gogh een paar weken voordat hij door een militante salafist werd vermoord.

Slijmerig interview
De leden van de Hofstadgroep gingen regelmatig naar deze moskee. Het is een radicaal salafistische moskee. Wist Harry dit allemaal? Als hij dit niet wist, dan betekent dit dat hij al een aantal jaren niet meer in Nederland woont. Toch woont hij hier wel.

Moeten we hem afrekenen op zijn neerbuigende en slijmerige interview met deze salafistische site? Om deze vraag te beantwoorden, wil ik u confronteren met een voorbeeld: stel dat Kamerlid en het Grote Gevaar Geert Wilders een neerbuigend slijmerig interview geeft aan een neonazisite. Wat doen we daarmee?

We gaan ons niet afvragen of hij het wist. Hij behoort het te weten. Wilders zou terecht ondubbelzinnig worden veroordeeld. Hij behoort immers, als een nationaal politicus, van te voren informeren aan wie hij een interview geeft. Dat wordt meestal gedaan door fractiemedewerkers.

Linkse mensen
In alle praatprogramma’s zou men hem dagenlang willen opjagen. Het zou zelfs worden opgevat als een ontmaskering. Nu mag Harry van Bommel zelf zeggen hoe we hem moeten beoordelen. Ook de media zijn hier akelig stil over.

Er bestaat slechts één conclusie: de media zijn extreem vergevingsgezind jegens linkse mensen.

Maar ik heb een ander probleem met dat interview van Harry van Bommel. De salafist vroeg aan de socialist en toch een diep gelovige Harry het volgende:
´Waar ligt de grens van de vrijheid van meningsuiting? Of kent deze geen grens?´

Wat zou het antwoord van Harry zijn? Zou hij juist in gesprek met een intolerante salafist willen benadrukken hoe belangrijk de vrijheid van meningsuiting is? Harry’s antwoord is onthutsend:

´De grens van de Wet! Godslaster, belediging, laster, aanzetten tot haat, discriminatie, etc. Als er een situatie is waarbij twijfel bestaat of de wet is overtreden, dan dient de rechter over deze grensgevallen te oordelen.´

'Vergeten'
Misschien weet u het ondertussen niet meer, maar dezelfde Harry vroeg een paar maanden geleden naar aanleiding van een gesprek met mij,  aan de minister Ernst Hirsch Ballin (CDA, Justitie) om de strafbepalingen aangaande godslastering te schrappen uit het Wetboek van Strafrecht. Waarom zegt hij dat niet tegen de salafisten? Misschien wist hij het niet wie salafisten zijn, maar hij vergeet ongetwijfeld niet zijn eigen standpunten.

Dat kan hij toch niet zijn vergeten? Dat was niet zo maar een standpunt. Dezelfde Harry vroeg met klem aan de minister Maxime Verhagen (CDA, Buitenlandse Zaken) om op te komen voor een Afghaanse journalist die in Afghanistan wegens godslastering is gearresteerd.

De Afghaanse journalist is echt in gevaar. Wie brengt de Afghaanse journalist in gevaar? De geestverwanten van de site die door Harry de hemel in wordt geprezen. 

Op één van die momenten is Harry niet eerlijk. Dus, Harry kan makkelijk liegen: in gesprek met mij, ministers en andere Kamerleden, is hij de vrijheid zelve en in gesprek met salafisten is hij de islamvriend zelve.

Nu begrijp ik waarom de burgers de politici niet vertrouwen.

Bron: http://www.elsevier.nl/Algemeen/blogs/2008/9/Harry-van-Bommel-een-liegende-islamvriend-ELSEVIER204693W/

 

SP-fractie rommelt op grote schaal met onkosten

Mantelpakjes, luxe penthouses en riante hotelkamers: namens de 25 SP-Kamerleden ontvangt de SP maandelijks onkostenvergoedingen die kunnen oplopen tot ruim 4.500 euro bruto per Kamerlid, zonder dat hier enige controle op is. CDA en PvdA spreken van 'misbruik' en 'schijnheiligheid'.

Dat schrijft Elsevier deze week. De SP-Kamerleden declareren hun onkosten bij de SP-penningmeester, die samen met een partijmedewerker bepaalt wat toelaatbaar is. Er is geen controle van de Kamer op de besteding van dit geld: de Kamer betaalt de vergoedingen rechtstreeks aan de SP.

In andere fracties groeit de ergernis over het gebruik van de onkostenregeling door de SP. CDA-Kamerlid Ger Koopmans spreekt van ‘misbruik’. Waar andere  volksvertegenwoordigers hun onkosten alleen tot een bepaalde limiet krijgen vergoed, gelden voor SP’ers geen maxima.

Luxe hotels
Op die manier zouden SP’ers in Den Haag in veel luxere hotels en appartementen kunnen overnachten dan Kamerleden van andere partijen: ‘Het fraaiste penthouse is altijd voor de Socialisten.’ Ook zouden SP’ers op kosten van de partij dure kleding aanschaffen.

PvdA-Kamerlid Lia Roefs, lid van de Kamercommissie emolumenten (bijverdiensten), zegt in Elsevier: ‘SP’ers doen altijd of ze armoedig leven, terwijl andere politici hun zakken vullen. Die schijnheiligheid moet maar eens aan de kaak worden gesteld.’

Vakantie
Penningmeester en oud-Kamerlid van de SP Rosita van Gijlswijk bevestigt in Elsevier dat SPfractieleden kosten voor ‘kinderopvang, representatie en mantelpakjes’ bij de partij declareren. Zij wijst erop dat de SP-Kamerleden krachtens de zogenaamde afdrachtregeling een groot deel van hun salaris afdragen aan de partij. ‘Daarom mogen zij alle onkosten declareren. Dat is logisch,’ aldus Van Gijlswijk.

Zij vindt het billijk dat de onkostenvergoedingen van de Tweede Kamer in de SP-kas vloeien: ‘Kamerleden van andere partijen sparen die vergoedingen ook gewoon op en gaan er vervolgens van op vakantie. Ik zie niet in wat het verschil is.’

Fiscaal achterdeurtje
Volgens CDA'er Koopmans eigenen SP-collega’s zich via een fiscaal achterdeurtje een extra voordeel toe. Zij dragen hun onkostenvergoedingen af aan de partij en presenteren dat op hun belastingformulier als een gift voor een goed doel, waardoor ze minder belasting hoeven te  betalen. Koopmans: ‘De SP heeft betere fiscaal adviseurs dan menig multinational.’

Van Gijlswijk bevestigt het gebruik van aftrekposten, maar zegt dat de SP-Kamerleden het aldus genoten fiscale voordeel ook weer in de partijkas storten.

Bron: http://www.elsevier.nl/Politiek/nieuws/2008/4/SP-fractie-rommelt-op-grote-schaal-met-onkosten-ELSEVIER189891W/

 

Kinderporno schuld van coke

Een oud-gemeenteraadslid van de SP in Haarlem wordt verdacht van het bezitten en verspreiden van kinderporno. Het raadslid beweert er niets aan te kunnen doen: het gebeurde in een roes van drugs en alcohol.

De 31-jarige Pieter Anne Wever heeft maandag voor de rechtbank bekend kinderporno in het bezit te hebben, meldt het Haarlems Dagblad (betaalmuur) volgens De Telegraaf. Onder invloed van cocaïne, speed en alcohol zou de verdachte het beeldmateriaal hebben gedownload en verspreid. Het gaat onder meer om foto’s van seksueel misbruik van jonge jongens.

Wever stelt dat het gebeurde in een moeilijke periode in zijn leven. De eenzame SP’er vond in dubieuze chatboxen aanspraak. "Ik kreeg daar positieve aandacht en ben er langzaam ingerold. Ik kreeg kinderporno en moest dan ook weer wat sturen. Anders stoppen ze met het chatcontact."

Het gewezen raadslid beweert verder in nuchtere toestand zijn daden te betreuren. "Ik vond ze walgelijk. Ik heb totaal niets met kinderporno. Ik wil me laten behandelen om te achterhalen waar dit gedrag vandaan komt." Naar eigen zeggen verwijderde hij de afbeeldingen vrijwel altijd van zijn computer na ontnuchtering.

De officier van justitie heeft 200 uur werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf geëist.

bron: http://www.powned.tv/nieuws/raar/2014/01/kinderporno_schuld_van_coke.html

Voormalig raadslid Efendi Kaya uit de gemeente Dongen werd in mei 2008 veroordeeld tot een gevangenisstraf van zestig dagen voor verboden wapenbezit. Ook moest hij een taakstraf vervullen van zestig uur. Dit had te maken met het feit dat Kaya op dat moment nog in zijn proeftijd zat van een eerdere veroordeling van verboden wapenbezit. Bij beide veroordelingen werden de vuurwapens gevonden tijdens een onderzoek naar aanleiding van een moord. Beide keren werd Kaya uitgesloten van enige betrokkenheid. In 2008 ontkende Kaya eigenaar te zijn geweest van het vuurwapen, ondanks dat dit in zijn huis gevonden werd. Hij gaf aan van plan te zijn geweest het wapen te overhandigen aan de politie nadat hij het gevonden had in een auto dat op dat moment ter onderhoud in de garage van Kaya stond. Kaya besloot ruim een jaar eerder al op te stappen uit de gemeenteraad. Hij was toen 13 jaar lid van de SP.

bron: http://www.foute-politici.nl/2014/01/efendi-kaya-sp.html

Ali Lazrak raakte als lid van de Tweede Kamer voor zowel de SP als later in een éénmansfractie verschillende malen negatief in het nieuws.
Zo was er allereerst een slepend conflict dat Lazrak in 2003 had met partijleider Jan Marijnissen. Toen Lazrak vanuit de PvdA de overstap maakte naar de SP, tekende hij tot tweemaal toe voor de speciale afdrachtsregeling die de partij hanteerde. Bij nader inzien kon Lazrak zich toch niet vinden in het salarisstrookje dat door deze regeling sterk verminderd was en weigerde zich vervolgens hieraan te committeren. Wat volgde was een ernstig conflict met partijleider Marijnissen waarna Lazrak zich afsplitste tot éénmansfractie. De "Groep Lazrak" kwam vervolgens alleen nog maar negatief in de media nadat RTL-nieuws uitrekende dat Lazrak maar liefst 70% van de tijd afwezig was in de Tweede Kamer, en nooit zelfs een kamervraag had gesteld. Ook moest hij na zijn politieke carrière ruim € 30.000 terugbetalen aan de Tweede Kamer, onder andere wegens onterecht gedane declaraties. Gebruikmakend van zijn wachtgeld keerde Lazrak terug naar Marokko waar hij een radiostation oprichtte. Ook in Marokko haalde Lazrak in negatieve zin de pers toen een aantal vrouwelijke werknemers een aanklacht indienden wegens mishandeling en seksuele intimidatie.

bron: http://www.foute-politici.nl/2013/10/ali-lazrak-sp.html